Rok wydania: 2022
Kategoria: Historia
Zagłada we współczesnej myśli żydowskiej z perspektywy żydowskich praw Kidusz HaSzem i Kidusz HaChaim
Zagłada we współczesnej myśli żydowskiej z perspektywy żydowskich praw Kidusz HaSzem i Kidusz HaChaim

Zagłada we współczesnej myśli żydowskiej z perspektywy żydowskich praw Kidusz HaSzem i Kidusz HaChaim – Judyta Cohner-Lewinowska

– Nie zgadzam się z tezą, jakoby 6 mln żydowskich ofiar z okresu II wojny światowej należało do kedoszim (uświęconych męcznników) w rozumieniu Kidusz HaSzem. Odmówiłam dowodzenia tej tezy, ponieważ jest ona sprzeczna z wiarygodnymi źródłami historycznymi, pracami autobiograficznymi, zasadami logiki oraz z prawem żydowskim – pisze autorka we wstępie.

Dalej zaś mówi: „Niekwestionowany monopol na orzekanie o tym, kto jest antysemitą, a kto filosemitą, mają: Hartman, Michnik, Śpiewak, Stein, Obirek, Engelking, Grabowski etc. Jakakolwiek krytyka pod adresem którejkolwiek z tych osób prowadzi do inkwizytorskiej nagonki: ofiara – bez względu na narodowość – uzyskuje miano antysemity. (…) Osobnicy pokroju Śpiewaka czy Michnika wolą zajmować się nagonką na tych, którzy ich zdaniem przejawiają postawy antysemickie i ksenofobiczne, ponieważ np. zacytowali w doktoracie lub w artykule niewłaściwe pozycje, natomiast zaniechali ścigania rzeczywistych antysemitów, podpalających i dewastujących synagogi, domy modlitwy, cmentarze, szkoły, organizacje filantropijne szczególnie we Francji, w Belgii i w Niemczech”.

Oddajemy do rąk czytelników książkę poświęconą tragedii społeczności żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej oraz losom Żydów ocalonych po zakończeniu II wojny światowej. Zorganizowaną i przeprowadzoną przez III Rzeszę Niemiecka Zagłada była wydarzeniem bez precedensu i jest tu rozpatrywana w wymiarze interdyscyplinarnym, z punktu widzenia historii, filozofii i teologii.

Lektura pomoże pojąć istotę judaizmu, zrozumieć postępowanie, dylematy moralne, życie religijne, pragnienia społeczności żydowskiej z okresu Wiosny Ludów, walk narodowowyzwoleńczych, narodzin syjonizmu i idei państw narodowych, a także życie mieszkańców gett i obozów zagłady w okupowanej Europie.

Ilość stron: 238

Okładka: miękka

Inne książki autora

W tym samym roku ukazały się